Deze pagina afdrukken

Sluit dit venster

RECENT NIEUWS 2017

 

                    5 mei 2017            

                   

 

                    4 maart 2017

Benefietconcert, Mariënkroon

Stichting Actie Creatief heeft op 4 maart een benefietconcert georganiseerd voor het project ‘Economie van Gemeenschap op Cuba’.

In de raadszaal hebben het ‘Duo Myke’ en het duo Niezen & Roosen voor ongeveer honderd mensen een klassiek concert gegeven.

Voor de pauze speelden Meike Korteweg & Mieke Glasbergen Franse fluit- en pianomuziek van o.a.: Leclair, Chopin, Widor en Ravel. Het concert maakte deel uit van een reeks optredens van Nieuwkuijk, Gouda (2 keer) en in Sommelsdijk.

Na de pauze zong Ineke Niezen (sopraan), begeleid op de vleugel door Carlo Roosen klassieke liederen uit Cuba.

De luisteraars waren allemaal onder de indruk van het hoge niveau van de jonge muziekanten. Voor elk stuk is er een uitleg gegeven over de bijzondere betekenis van de gekozen muziek. In de Cubaanse liederen waren ook verborgen boodschappen te horen.

Klik HIER voor de Foto’s

 

         

 

Op het concert is het filmpje over de ‘Economie van Gemeenschap’ op Cuba, samengesteld door Bernard Bussemaker, vertoond:

MOV :

‘Economie van Gemeenschap’ op Cuba

 

                    22 Februari 2017

Er was een artikel over ons Cuba project in de Zutphense koerier van 1 februari 2017 klik HIER voor het artikel

 

 

                    11 Januari 2017

Actie creatief organiseert voor het project “Economie van Gemeenschap op Cuba” een  Benefietconcert

Datum: zaterdag 4 maart 2017 14.00 uur

Plaats: raadszaal Abdij Mariënkroon

Abdijlaan 8 5253 VP Nieuwkuijk

 

Voor de flyer klik Hier

 

                    26 mei 2016 Roemenië

We hebben onze projecten in Roemenië bezocht.
Ze werken hard en op vele plaatsen hebben ze voor de stad Oradea stadsparken aangelegd.
 

                    25 mei 2016

Hongarije, nieuwe projecten

Onze zusterorganisatie, Stichting Chamipe, met wie wij al vele jaren samenwerken, heeft dit jaar meerdere projecten gerealiseerd.
Ze werken in oost Hongarije, waar een groot deel van de bevolking zigeuner is. De integratie van deze bevolkingsgroep is een groot probleem.
Ze hebben ingezien dat de kinderen al vanaf hun geboorte en hun jonge ouders begeleiding moeten krijgen.
Dan krijgt het afglijden naar criminaliteit veel minder kans.

Daarom hebben ze in twee dorpen opvangplaatsen voor moeder-en-kind gerealiseerd.
Ze noemen dit ‘Csa-na’ (kleuterschool MET ouders)

      

Hiernaast hebben ze ook een naschoolse opvang en schoolwerkbegeleiding ook voor en met de (jonge) ouders samen. Deze laatste heet ‘Tanoda’, leerschool in het Nederlands.

      

Alle drie zijn gratis en de families krijgen begeleiding bij opvoeding, hygiëne verzorging,  maaltijden, luiers, enz.

 

           

 

Reis naar Cuba  in september - oktober 2015

Dit jaar zijn we weer naar Cuba geweest. Het doel van deze reis was om de projecten van de Economie van Gemeenschap te bezoeken en het project van de Adventsactie af te sluiten.
We zijn deze keer vergezeld met de verantwoordelijke voor microprojecten van AMU  uit Italië. AMU (Azione per un Mondo Unito, ofwel De Verenigde Wereld) is een Italiaanse NGO met wie wij voor een aantal projecten op Cuba samenwerken. Zie www.amu-it.eu

Het is niet ons doel om zo veel mogelijk bedrijven op te zetten, maar op Cuba is groot behoefte aan kundige ondernemers, die in verschillende bedrijfstakken actief zijn.
Wegens het nog steeds geldende embargo is er een voedselschaarste. De voedselboekjes zijn nog steeds in gebruik. Hierdoor is onze aandacht  in eerste instantie gericht op de landbouw.
We hebben meerdere landbouwbedrijven opgezet en anderen vergroot. Een impressie hiervan is terug te vinden in de fotoserie. 


Adviesbureau voor ondernemers: Gastar

Om niet alleen afhankelijk te zijn van onze hulp en ook om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen, hebben we een adviesbureau opgezet. Dit in samenwerking met de AMU uit Italië.
Dit bureau begeleid bestaande en startende bedrijven voorlopig in de regio van Camagüey. De bedrijven werken volgens het principe van de ‘Economie van Gemeenschap’. Dit komt in het kort op neer, dat ze hun opbrengst/winst delen met de locale gemeenschap. Zie ook: www.edc-online.org 
Wij hebben een groep bedrijfsadviseurs opgeleid en ze hebben al in het eerste jaar van hun bestaan meer dan 16 bedrijven begeleid.

        
Zie foto’s:  Gestar


La Ventura

Dit is een gemeenschappelijke boerderij, die we in samenwerking met AMU hebben opgezet. Zo konden ze al in het tweede jaar van hun bestaan het aantal melkkoeien verdubbelen, een melkplaats realiseren , een geiten- en varkensstal bouwen. Ook zijn de woonomstandigheden van de deelnemende boeren aanzienlijk verbeterd. 

 

Zie foto’s: Advies, Vervoer, Bewoners, huisvesteging 1 - 2, Geiten, Varkens, Kippen, Fietsenreparatie, Houtbewerking, Coco 


Ambachtelijk werkplaats voor houtsnijden

Dit bedrijf vervaardigd houten beelden, voornamelijk ten behoeve van de kerk.
Op Cuba is grote behoefte aan beelden voor de RK kerken. In de afgelopen 50 jaar is er een ware beeldenstorm geweest. 
Ze werken met pokhout, het zwaarste hout van de wereld. Ze hebben de grootste moeite om aan het juiste gereedschap te komen.  

Informatie over de vele andere bedrijven is te zien onder foto’s: Economie van Gemeenschap 2015
 

                    5 oktober 2015

We hebben een bezoek gebracht bij  Mons. Juan de la García Rodríguez
aartsbisschop van Camagüey, onze bijdrage voor incontinentiematerialen hebben we overhandigd. Hij vertelde dat ze meer dan 1.000 hulpbehoevende bejaarden verzorgen.

 

                    30 mei 2015

Reis naar Hongarije en Roemenië

 

We hebben in de maand april en mei weer een reis ondernomen naar onze projecten in Europa. In Roemenië hebben we de cijfers gecontroleerd en in Hongarije hebben we de praktijk van de kinderarts voorzien van nieuw speelgoed.

 

          

 

                    20 april 2015

Vervolg project ‘Economie van Gemeenschap op Cuba’

 

De bedrijven op Cuba krijgen steeds meer gestalte. Maar de veranderingen op Cuba gaan heel langzaam. De verheugende berichten over de toenadering tussen de Verenigde Staten en Cuba hebben nog geen gevolg voor de kleine ondernemingen. Het economische en financiële embargo is nog steeds van kracht.

 

                    19 December 2014

Dit jaar is er ook speciaal aandacht voor de Adventsactie op de TV (rkk).
Ieder zondag van advent wordt er één aansprekende project in een minuut uitgelicht.
Op de vierde zondag hebben ze gekozen voor ons Cuba Project.

 

                    28 oktober 2014

Economie van Gemeenschap op Cuba

      

Meer foto's

Dankzei de Adventsactie 2014 (www.adventsactie.nl ) en de vele donateurs zijn we dit jaar doorgegaan met het helpen opzetten van kleine ondernemingen op Cuba.

Deze bedrijfjes werken allemaal volgens de ‘Economie van Gemeenschap’ (zie www.edc-online.org bij de links). Dat betekent dat de winst uit de onderneming met de gemeenschap wordt gedeeld:

-Een deel komt ten goede aan structurele projecten van vorming en ontwikkeling

-Een deel is bestemd voor hulp aan die in nood zijn

-Een deel wordt geïnvesteerd in het bedrijf

Op deze site willen we onze donateurs op de hoogte houden van de ontwikkelingen op Cuba.

In het algemeen financieren we geen complete bedrijven. Meestal helpen we ze over de drempel door het mogelijk maken van een investering die de bedrijfsvoering meer rendabel maakt. Bij boeren kan dat bijvoorbeeld een waterput zijn, een schuilplaats voor hun vee, enz.

Bij hele kleine ondernemingen helpen we hun uit de hobbysfeer te komen of bij het opstarten.

Voor het advies en controle over hun bedrijfsvoering hebben we een aantal Cubaanse economen omgeschoold. Tijdens hun eigen studie zijn ze alleen in aanraking gekomen met de centrale, communistische bedrijfseconomie.

Via het eigen maken van de gedachte van de Economie van Gemeenschap zijn ze nu in staat kleine en flexibele bedrijven te begeleiden.

Voorbeelden van bedrijven die met behulp van onze financiering zijn opgestart:

 

      

Imker

 

      

Ambachtelijk sieradenmakerij

 

      

Voorbeelden van de al bestaande landbouwbedrijven die met onze financiële hulp hebben kunnen uitbreiden:

 

                    24 oktober 2014

Project 2012-2013 is met succes afgerond
Het project was om een tweetal katholieke verpleegtehuizen op Cuba, beheert door het Aartsbisdom van Camagüey, te
helpen met de voedselvoorziening. Hieronder de vertaalde dankbrief van Juan de la García Rodríguez, de Aartsbisschop van Camagüey.

   PDF    WORD

 


                    22 oktober 2014

Reis naar Cuba

Tussen medio september en begin oktober waren we weer op Cuba. Het voornaamste doel van de reis was om ons project van 2012-2013 definitief af te sluiten. Daarnaast waren we in de gelegenheid om het huidige project, grotendeels gefinancierd door de Adventsactie, op te starten. Ook hebben de andere, kleinere projecten onze aandacht gehad.

In Camagüey hebben we met Aartsbisschop Juan de la C. García Rodríguez alle vorderingen en de gemaakte keuzes doorgenomen. Op Cuba, waar zo grote onzekerheid heerst, kun je niet alles volgens planning uitvoeren.
Met instemming van ons hebben ze bijvoorbeeld een deel van het geld, dat bestemd was voor het uitbreiden van de boerderij van de verzorgingstehuizen, gebruikt voor het verder uitbouwen van het verzorgingstehuis zelf. Zo krijgen ze een bijna twee keer zo grote beddencapaciteit. 

      

 

De boerderij, Autoconsumo was met onze hulp in de gelegenheid gebracht  om nog eens  15  h.a. grond onkruid(=marabu)vrij te maken. Het stuk land moest natuurlijk omringd worden met prikkeldraad.

          

Op de boerderij hebben ze een nieuwe windmolen geplaatst. Deze drijft een pomp aan waardoor ze grondwater kunnen oppompen voor het vee. Om verdamping tegen te gaan, wordt het water opgevangen in afgesloten tanks. Ze zien er verroest uit, want wegens de embargo is metaalverf niet te koop.

  

Het aantal koeien kon, dankzij het grotere grasland bijna verdubbelen. Hierdoor kunnen ze veel meer kaas leveren aan de verzorgingstehuizen en aan de gaarkeuken.

      
 

    

Met onze ondersteuning zijn de leefomstandigheden van de arbeiders ook aanzienlijk verbeterd. Er is een nieuwe wasplaats gebouwd en het woongedeelte is ook helemaal af.

 

      

Het aartsbisdom Camagüey is druk bezig met het verder afbouwen van het verzorgingstehuis ‘Mons Adolfo’

    

                    31 augustus 2014

Dit jaar zijn we weer geslaagd om onze partners in Hongarije te helpen met allerlei hulpgoederen.

          

Veel speelgoed konden we naar Göd brengen om de praktijk van de kinderarts op te vrolijken. Ze deelt ook spelgoed uit om de aandacht van de patiëntjes af te leiden. Zo wordt een bezoek bij de kinderarts een leuke gelegenheid in plaats van trauma.

        

Ook hebben we de jongeren van het dorp Diósjenö met winterkleding kunnen helpen.
De kleding wordt uitgedeeld onder de allerarmsten van het dorp.
 

                                       2 Juni 2014

Op de zomerbijeenkomst van de Focolarebeweging in Biezenmortel zijn verschillende acties gehouden. De opbrengst is in zijn geheel bestemd aan het Cuba-Project van 2014-2015.

De promotiefilm van de AdventsActie is vertoond aan meer dan 400 deelnemers.
Daarnaast zijn er ook persoonlijke ervaringen van enkele Cubaanse ondernemers voorgelezen aan het publiek.


Op Hemelvaartsdag is er een benefietveiling gehouden.


            


De kinderen (GEN 4) hebben in hun ‘western saloon’ koekjes gebakken en ‘echte stoere drankjes’ geserveerd. 

        

Anderen hebbe kaarten gemaakt.

    
 

Meer foto's

 

                    23 Mei 2014

Adventsactie 2014

Ons project ‘De Economie van Gemeenschap op Cuba’ is door de Adventsactie goedgekeurd voor financiering.

Als voorzetting van onze activiteiten, gaan we volgend jaar 11 bedrijven opzetten op Cuba.

 

 

                    20 Mei 2014

Op 23 Maart 2014 is op in het VPRO programma Arm en Rijk een aflevering gemaakt over het leven op Cuba.

 

 

                        18 Mei 2014

Vorige jaar hebben we heel veel wielerkleding van de wielervereniging
'De Veluwerijders' uit Dieren mogen ontvangen.
We hebben dit naar Diosjenö, Noord-Hongarije  gebracht, waar de plaatselijke school een heel actieve sportleraar heeft. De wielerkleding blijft in bezit van de school.

     

Door regelmatig fietstochten te maken worden ze gestimuleerd om vrolijk samen te bewegen.

        

De kinderen er heel erg blij mee.

Meer foto's

 

                    30 Oktober 2013

Samenwerking met de  Italiaanse organisaties AMU en EdC

AMU
In oktober, tijdens ons bezoek in Rocca di Papa naast Rome, is er een overeenkomst gesloten met de AMU. (Azione per un Mondo Unito, ofwel De Verenigde Wereld).
Er is afgesproken dat we eerst op Cuba meerdere projecten samen voorbereiden, uitvoeren en controleren.
In het verleden vulden we elkaars projecten al aan. Maar nu is de samenwerking definitief.
Informatie over deze organisatie: zie www.amu-it.eu

EdC
We hebben ook met hun zusterorganisatie contact gehad.
Onze bedrijven op Cuba werken al jaren volgens de door hun ontwikkelde economische principe ‘Economie van Gemeenschap’.
EdC (Economia di Comunione, Economy of Communion) zie: www.edc-online.org
In de nabije toekomst wordt aan deze samenwerking (niet alleen op Cuba) gestalte gegeven.

 

                    15 September 2013

Tanoda  (BSO voor kinderen uit achtergestelde  gezinnen)

Per 1 september 2013 heeft onze partnerorganisatie de Stichting Chamipe uit Gesztely, (Noordoost -Hongarije) een nieuw project opgezet.
Het is een BSO voor kinderen uit achtergestelde gezinnen (voornamelijk zigeuners).
Het gebouw waar de kinderen zitten, gebruiken ze ‘s avonds om cursussen te geven
aan de ouders (ook uit de zelfde doelgroep) om hun op te leiden tot mantelzorgpers.
Zo kunnen meer gehandicapte kinderen in hun eigen familie verzorgd en opgevangen worden.
De inrichting van dit voormalige schoolgebouw is afkomstig van Stichting Hongarije. Daarnaast verleenden wij financiële steun voor het opknappen van de lokalen.

      

      

      
Meer Foto’s

 

                    10 Juni 2013

Overstroming in Hongarije


In Hongarije heeft de Donau nog nooit zo hoog gestaan als nu.
Ook het dorp Göd die ten noorden van Budapest ligt is getroffen door de overstroming.
Deze ondersteunen wij al een lange tijd.
Met man en macht wordt gewerkt om de schade te beperken.
Onze stichting zal helpen met de financiering voor het verwijderen van het slib en het opnieuw bewoonbaar maken van hun huizen.


Giften graag onder vermelding ‘Omverstroming Donau 2013

        

          

Klik Hier voor meer foto's

 

Hieronder een paar websites voor meer informatie:

http://hvg.hu/nagyitas/20130608_Szombati_arvizhelyzet_kepekben__Nagyitas

http://www.god.hu/hirek/hirek/?newswf2_id=42806

 

Hier kun je de actuele situatie zien via webcams:

http://www.idokep.hu/webkamera

 

                    10 April 2013

Uitbreiding activiteiten

Na overleg met onze donateurs hebben we besloten onze werkterrein uit te breiden met een nieuw land, waar we ook veel contacten mee hebben.

Sinds begin 2013 ondersteunen wij financieel de activiteiten van een Katholieke Parochie in Mexico stad. De “Onze Lieve Vrouw van Troost” kerk in de stadsdeel Alamos, zie foto.

 

Zij doen heel veel aan de armoedebestrijding in de hele gemeenschap.

Zonder onze financiële bijdrage kunnen ze dit niet uitvoeren.
 

 

                    13 Maart 2013

We hebben een brief ontvangen van de aardsbisschop van Camagüey

Het origineel hebben we in  PDF  en een vertaling in  Word       

 

                    11 Maart 2013

Hier zijn wat enkele foto's over de transport van hulpgoederen.

       

 

De hulpgoederen zijn goed aangekomen in Roemenië.

     

 

Klik hier voor meer foto's

 

                    31 Januari 2013

 

In de Nieuwe Stad, het maandblad van de Focolarebeweging is er een artikel verschenen over hoe de organiserende jongeren beleefd hebben de door hun georganiseerde Benefietavond voor Cuba.
Hieronder is te lezen in PDF
 
 
Op Cuba is er weer een tractor met de bijbehorende accessoires gekocht.
Hieronder enkele foto, die zij aan ons stuurden:
 

De 'nieuwe' tractor      

 

 

                    2 Januari 2013

Er is een artikel over ons verschenen in de 'Samen kerk' van December 2012. Dit is uit het bisdomblad van Haarlem en Amsterdam.

 

 Blad 1         Blad 2       Blad 3

 

                    9 December 2012

Op Cuba zijn we natuurlijk niet alleen in de beurt van Cienfuegos geweest.
In Camagüey hebben we, ter voorbereiding van ons project met het bejaardentehuis Padre Olallo meerdere bejaarden thuis opgezocht. We hebben ook afspraken gemaakt over de uitbreiding van de landbouwactiviteiten.
We hebben op diverse locaties de door het bisdom aangewezen boeren bezocht.
Deze vormen nu een basis van de landbouwprojecten, waardoor de bejaarden thuis en in de gaarkeuken van de bejaardentehuis kunnen voorzien worden van verse levensmiddelen.

 

                    28 November 2012

Geslaagde reis naar Cuba

Eind oktober zijn wij voor 10 dagen naar Cuba gevlogen.
Het doel van de reis was om een tractor aan te schaffen voor 24 boeren in de regio van Cienfuegos.
Dit is gelukt en we hebben ook nog een tweede tractor opgespoord, die we in de toekomst kunnen nemen.
Natuurlijk hebben we ook al onze 6 projecten bezocht.


Verdere informatie volgt binnenkort.

       

   Klik hier Voor meer foto's

 

 

                    10 November 2012

In de 'nieuwe stad' van deze maand staat er een artikel over ons

 

Download in PDF  01   02

 

                    18 September 2012

Adventsactie 2012

  Meer Informatie over de adventsactie in PDF

 

                    13 Juli 2012

Zesde project op Cuba

Voortzetting Cuba project: met tractor voor boeren
In november 2011 bereikte ons de aanvraag van 27 boeren uit Cuba.
Het zijn pachtboeren uit de armste streken van het eiland.
Ze willen een tweedehands tractor met accessoires gezamenlijk gebruiken.
Bij dit project zijn 70 mensen direct betrokken, daarnaast delen ze hun opbrengst met in de stad wonende armste families.
Er is ongeveer € 5.000 nodig.
Voor hen zijn we nu met een actie begonnen.


       


Goed nieuws:
De financiering voor dit project is rond gekomen.
Dit met behulp van
-Donaties van particulieren uit de regio Zutphen
-Bijdrage Parochie HH. Twaalf Apostelen, Zutphen
(Collecte St. Jan voor Cuba)
-Bijdrage H.A.N.D., (Kringloopwinkel uit Zutphen)
-Bijdrage Kringloopwinkel Wijchen
-Bijdrage van Gelderse bedrijfsleven
Uitvoering project:
In oktober 2012 is er een reis gepland naar Cuba, waar we o.a. toezien, hoe onze bijdrage besteed wordt.
Van deze reis komt natuurlijk een fotoverslag

       

  Meer Foto's

 

 

                    13 Juli 2012

Project ondersteuning praktijk van kinderarts in Göd, Hongarije

Sinds vele jaren ondersteunen we een praktijk van een kinderarts in Göd, Hongarije.
De kinderarts deelt het speelgoed uit aan de kinderen die bij haar op spreekuur komen.
Hierdoor zijn de kinderen minder/ niet bang meer voor de dokter en hun genezing verloopt sneller.
Daarnaast verzorgen we speelgoed voor in de wachtkamer.

        

       

 

 

                    12 Juli 2012

De vrachtwagen met hulpgoederen is goed aangekomen bij de protestantse kerk in Nagyvárad / Oradea Roemenië.

     

      

 

 

                    25 Juni 2012   

Recentelijk hebben we een vrachtwagen met kleding en huisraad naar de protestantse kerk in Nagyvárad / Oradea gestuurd.

De vrachtwagen was eerst deels geladen in Ermelo met kleding en huisraad. De hulpgoederen waren afkomstig van particulieren. We hebben inzamelingen gehouden in Zutphen en in Mariënkroon.

In Roemenië wordt alles onder de armsten van de gemeente verdeeld.

Hierbij bedanken we onze vrijwilligers die alles verzameld, gesorteerd en ingepakt hebben.

Ook bedanken we de Christelijke Gereformeerde Kerk in Ermelo voor het financieel mogelijk maken van dit transport.

 

       

 

     

 

 

                    10 Juni 2012

Op 10 Juni 2012 heeft het programma Nieuwsuur het over het Kapitalisme op Cuba