PROJECTEN OP CUBA


  CUBA

       Hoe komt Stichting Hongarije aan Cuba?

       Voor wie werken wij eigenlijk?

       Publicaties

 

  Voortgang van Projecten op Cuba

         Voortgang van projecten in 2011  

         Voortgang van projecten in 2010

         Voortgang van projecten in 2008 en 2009


 

Hoe komt Stichting Hongarije aan Cuba?

Stichting Hongarije is opgericht om mensen uit de voormalige communistische landen te helpen hun weg te vinden in de veranderde situatie. Dit, met name in hun eigen omgeving. In de praktijk betekent dit dat naast de directe materiële hulp de Stichting altijd een positieve levensvisie heeft uitgestraald en met kennis en middelen de mensen heeft geholpen om  hun eigen plannen te realiseren.

De in de voormalige Oostbloklanden opgedane ervaring bracht ons op het idee om ook iets  in Cuba te beginnen.

Door het communistische verleden zijn er nog steeds veel contacten tussen Cuba en Hongarije. Vele Cubanen studeren in Hongarije, Waar St. H. veel contacten heeft met studenten uit de hele wereld waarvan dus enkele vanuit Cuba.

Door de goede kennis van Spaans en Italiaans, gaat het communiceren met Cuba heel makkelijk. In juni 2008 hebben we een eerste verkennende reis gehad in Cuba. Hieruit zijn een aantal contacten ontstaan, o.a. met een groep vissers uit Puerto Esperanza. Nog belangrijker is het contact met een internationale groep uit Cuba, waarmee sindsdien regelmatig e-mail contact wordt onderhouden. Wegens de creditcrisis moesten we de geplande en door RoldoRent gefinancierde reis in mei 2009 naar oktober van dit jaar verzetten.

De stand van zaken CUBA-PROJECT: Het eerste obstakel is met succes overwonnen, we hebben een betrouwbare contactgroep gevonden, die niet alleen zelf geholpen wil worden maar open staat voor het doorgeven van ideeën en financieringen aan andere groepen Cubanen.

Onze mensen in Cuba zijn op dit moment aan het inventariseren, welke ideeën  daar leven en zodra we daar zijn zullen we een of meer hiervan uitzoeken en hopelijk nog in 2009 te beginnen te realiseren. Eerst zullen we een definitief projectplan samenstellen, dit toetsen met de COS en vervolgens financierders zoeken in Nederland. We hebben goede vooruitzichten, iedereen is enthousiast over deze aanpak en er zijn vrijwel geen andere NGO’s in Cuba actief. FOTO’s De armoede is daar zo schrijnend, dat het ons voorstellingsvermogen te boven gaat.De schappen in de winkels zijn leeg, het verplichte eenheidsloon is    € 15,- per maand, waarvan geen mens kan leven.

Daarnaast is het land prachtig, de mensen zijn enthousiast, klagen weinig, maar ze hebben veel te lijden onder het centrale gezag.

        

 

Voor wie werken wij eigenlijk?

Op Cuba verliezen meer dan een miljoen mensen hun baan.
Wij proberen zo veel mogelijk kleine bedrijfjes te helpen opstarten, zodat ze hun eigen inkomen kunnen verdienen.
Deze jonge moeder is met een simpele digitale camera een fotografe. Door ons kon ze haar ‘bedrijfje' opstarten.

       

Bij deze ‘kapsalon' ontbreekt ook aan alles.
Volgende keer nemen wij voor hun drie scharen en kappersmantels mee.
Het rijdend houden van auto's en motoren is op Cuba een hele klus.

       

Het hoofddoel van onze reis was de vier geplande projecten op te zetten.
Dit is gelukt.
Daarnaast hebben wij nog een vijfde project erbij genomen.

Ook hebben we met kleine bedragen andere mensen geholpen hun eigen bedrijfje op te starten of voort te kunnen zetten.

 

 

  Publicaties                  

                

        Het AD                   De Stentor 01   02               Gouda Wereldwijd  

 

                                            

         Nieuwe Stad 01   02                  Bischoppelijke Advents Actie    Parochienieuws

 

Kleine lokale bedrijfjes van Stichting Hongarije

Projecten in Roemenië
doorstaan de crisis

De drie kleinschalige projecten in Roemenië van Stichting Hongarije lijken de wereldwijde financiële crisis redelijk te doorstaan. Directeur Laszlo Erhardt is daar behoorlijk optimistisch over. Het gaat om kleine bedrijfjes met in totaal zo'n vijftig werknemers die heel lokaal werken op het gebied van de aanleg van tuinen en stadsparken, een tuincentrum en een bedrijf in dakbedekkingen. Lokaal werken is steeds het uitgangspunt geweest van Stichting Hongarije.
Laszlo Erhardt: "Het gaat er om dat we de mensen ter plaatse aan werk helpen en houden. Heel bescheiden van opzet, met de hoop dat dit weer aanleiding is voor anderen om met kleine bedrijfjes te starten. Er moet een soort inktvlekwerking van uitgaan."
Inmiddels zijn er acht vestigingen, verspreid over Roemenië, van het westen bij de grens met Hongarije tot aan de hoofdstad Boekarest. De SOG (Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda) steunt dit projectmatig en helpt bij de aanschaf van machines, het opzetten van cursussen en de aanschaf van allerlei materialen. Ook zijn er contacten met de Landbouwhogeschool in Wageningen met uitwisselingen tussen studenten en tuinders in Boskoop. Er zijn ook nog wel andere financiers, maar in maart raakte het project door de crisis toch wel wat in financiële problemen.
"Er was weinig werk, maar we wilden de werknemers toch behouden. Daarom heb ik er ook maar wat privégeld in gestopt", zo moet Erhardt ‘bekennen'. Hij deed het met liefde, zoals hij in alle projecten van zijn stichting zijn hele ziel en zaligheid stopt. Nu weer in het plan om met Roemenië vergelijkbare projecten op te starten in Cuba. Waarom Cuba? Laszlo Erhardt: "Omdat Cuba momenteel eenzelfde ontwikkeling doormaakt als Oost-Europa. Het land komt een beetje los van het juk van het communisme. Er ontstaan iets meer vrijheden. Dat betekent dat er kansen zijn voor bedrijfjes in de landbouw en de visserij. Die projecten verdienen steun en wij gaan kijken of wij die steun kunnen bieden."
In Roemenië lijkt het ondanks alles te lukken om die bedrijfjes overeind te houden. Ondermeer door bezuinigingen. Maar de werknemers behouden hun baan. "Wat je ziet is dat wij toch een beetje levenslust brengen in Roemenië. Want het is wel een erg somber land, typisch een oostblokland. Wij proberen die somberheid te verdrijven."
In Roemenië zijn de verwachtingen van de aansluiting bij de Europese Unie volgens Laszlo Erhardt heel groot. "Maar er is nog een behoorlijke inhaalslag te plegen. Het probleem van de corruptie is levensgroot, het verkeer is een chaos, om maar een paar problemen te noemen. Er is nog een lange weg te gaan. Als wij daar met onze stichting een heel klein beetje bij kunnen helpen, is het goed."

   Hans van Raalte
   journalist uit Gouda

 

 


Citaat uit een artikel van het ........   over Stichting Hongarije:

Nu weer in het plan om met Roemenië vergelijkbare projecten op te starten in Cuba. Waarom Cuba? Laszlo Erhardt: "Omdat Cuba momenteel eenzelfde ontwikkeling doormaakt als Oost-Europa. Het land komt een beetje los van het juk van het communisme. Er ontstaan iets meer vrijheden. Dat betekent dat er kansen zijn voor bedrijfjes in de landbouw en de visserij. Die projecten verdienen steun en wij gaan kijken of wij die steun kunnen bieden."

 

De feiten:
-In 2008 zijn we in Cuba geweest voor een verkennende reis
-Bevindingen:
De inwoners van Cuba zijn onvoorstelbaar arm.
Er is tekort aan vrijwel alles.
(We hebben toen bijna al onze meegebrachte bezittingen achtergelaten)
Middelen en kennis om eigen inkomen te verwerven ontbreken op grote schaal.
Het land wordt vergeten door vrijwel alle hulporganisaties.
-Het resultaat van deze verkenning is dat we door willen gaan met het realiseren van een project.

 

De eerste stap voor een succesvol project is een gedegen contactgroep op te bouwen in Cuba.

Nadat we in het maandblad van de Focolare beweging "Nieuwe Stad" gelezen hebben dat Gen Rosso (internationale performance groep) net ook op Cuba is geweest en ook nog in de streek, die wij bezocht hadden, lag het voor de hand dat we contact zochten met de Focolare beweging aldaar.

Dit contact is via e-mail al meer dan een jaar steeds verder uitgebouwd.

Onze contactpersoon op Cuba is: Luis Fernando Velez, een Colombiaan, hij woont al vele jaren op Cuba. Onze voertaal is voorlopig Italiaans.

Op verzoek van Luis Fernando hebben we 2 koffers (van elk 32 kg) vol sportschoenen en kleding ingezameld, die we nu in november met ons meenemen.

 

De geplande reis van mei 2009 moest, ondanks dat de tickets al gekocht waren, wegens de crisis uitgesteld worden.

Nu zijn er tickets gekocht voor 2 t/m 11 november 2009. Deze zijn gefinancierd door Gerard Geijtenbeek, ondernemer, eigenaar RoldoRent BV. Hij steekt veel tijd en geld in het realiseren van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen.
Hij is al vele jaren betrokken bij de activiteiten van Stichting Hongarije

 

 

Het doel van deze reis:
1. Hetopbouwen van een gedegen contactgroep
2. Luisteren naar hun ideeën/behoeftes
3. Samen met hun een beslissing nemen
4. Mogelijk iets kleins beginnen, we hebben nog geen financiering (wel hopen wij, dat we enkele duizenden € -s bij elkaar kunnen verzamelen)

Criteria voor het te beginnen project

-Ons eerste doel is een contactgroep op te bouwen
-Het moet de economie van 1 groep of meerdere families versterken
-Het moet kopieerbaar zijn voor anderen
-Mag geen hoge begin investering vergen
-Mag bijvoorkeur geen directe bemoeienis van de staat hebben (geen 51/49 joint venture met de staat)
-De ondernemer moet een goede en communicatieve persoon zijn
-Ondernemerskwaliteiten zijn nodig, deze moeten we zelf daar naartoe brengen, net als naar Roemenië
-Regelmatige e-mail correspondentie onderhouden
-We moeten regelmatig fotoverslagen van hun krijgen, ook voor de achterban hier
-Liefst ook niet te ver van Havana zodat we makkelijk op bezoek kunnen gaan.

 

 


 

 

CUBA

 

Voortgang van projecten in 2011

 

          17 September 2011

In Nederland hebben we onze projecten op verschillende plaatsen en bijeenkomsten gepromoot.
Zo hebben we op beide Mariapoli's van de Focolarebeweging de ruimte gekregen om over onze projecten op Cuba te vertellen.
( Op deze bijeenkomsten waren honderden mensen aanwezig voor meerdaagse meditatieve vieringen.)
Hier hebben we veel sympathisanten erbij gekregen.

Ook hebben onze vrijwilligers meerdere keren op de Kofferbakmarkt in Apeldoorn gestaan. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan het Cuba project.
17 september a.s. staan we ook op de afsluitende "Week van de Wijk"-markt in Zutphen, Noordveen.

 

    

           3 juni 2011

Verslag Cuba reis

De geplande reis naar Cuba is in mei is met succes gerealiseerd.

Wat hebben we gedaan?


          1.
Een bestaand gemengd bedrijf in de buurt van Camagüey helpen uitbreiden.
Het beoogde stuk grond van 16,7 Ha is nu officieel aan hun beschikbaar gesteld door het bisdom.
Met behulp van onze financiering kunnen ze beginnen met het marabú-vrij maken van deze grond, welke grenst aan hun huidige terrein.
Marabú is een groot probleem op Cuba.
Deze agressieve dorenstruik is afkomstig uit Afrika en bedreigt de gehele landbouw op Cuba.
Er zijn verschillende methoden om het gebied marabu-vrij te maken.
Ze gaan de meest milieuvriendelijke, maar de meest bewerkelijke methode toepassen, waarbij het voordeel is, dat ze de vruchtbare bovenlaag van de grond niet verstoren en de dikkere stammen voor palen voor de prikkeldraadbegrenzing zullen gaan gebruiken.

Een deel van het voor hun bestemde bedrag hebben we meteen achtergelaten.
Het benodigde prikkeldraad hebben we nu meteen gekocht.

   

       

 

Het tweede deel van het geld zal worden opgestuurd nog in juni.
Het derde deel, zal als ze met de werkzaamheden verder gevorderd zijn, in de loop van de herfst van dit jaar gestuurd worden.
Ook gaan ze meerdere, deels natuurlijke, wateropslagplaatsen bouwen om het drinkwatervoorziening van het vee in het droge seizoen ook veilig te stellen.  

         

Uit hun opbrengst staan deze boeren een fors deel af aan een nabijgelegen bejaardentehuis en aan andere zieke bejaarden.

       

          2.
In de buurt van Cienfuegos hebben we meerdere boeren kunnen helpen.
Deze boeren werken daar samen.
We hebben twee, door een orkaan weggevaagde schaapskooien kunnen financieren, evenals een kippenschuur.
Ook in dat gebied is het marabú-vrij maken van de grond een groot probleem.
Als ze dat wel kunnen, dan kan op het vrijgekomen stuk land het vee grazen. Ook gaan ze bomen planten die later voor de bouw gebruikt worden.

       

       

          3.
Naast deze hebben we nog op een derde plaats, in de buurt van Camagüey een dorp bezocht, waar de boeren de arme stadsbevolking nu al helpen.
De kwaliteit van hun grond is heel goed.
Waar ze water kunnen geven telen ze nu al diverse tuinbouwgewassen.

       

Ook verzorgen ze met veel liefde hun bejaarden zelfs thuis.  

 

Met onze huurauto brachten we bakbananen naar de armere gezinnen.  

     

O.a. naar een arts, die € 20, - per maand verdient en onder erbarmelijke omstandigheden woont. 

       

Deze boer heeft een groot tekort van water.
Ze hebben wel achter in het grondstuk water gevonden op 30 m diepte.
Ze presenteerden een precieze berekening van de kosten om een put te slaan, leidingen aanleggen en een cisterne bouwen. Dit water is schoon en en voorziet meerdere boerderijen van drinkwater.
In euro's gaat om een bedrag van € 945, -

Nog op Cuba hebben we besloten dit project extra op te nemen in deze ‘actie voor Cuba'.

Een bedrag van € 235, - hebben we meteen daar achtergelaten.
De overige € 710, - moet nog gefinancierd worden.
Dit bedrag is dus boven onze tot nu toe benodigde som. Maar omdat deze boeren een voorbeeldfunctie vormen voor de gehele Cubaanse samenleving, hebben we toch besloten hun te helpen.

Al met al was het een geslaagde reis.

                                                                                                                                 Top

          26 april 2011

Nieuws uit Hongarije en Roemenië
We zijn net terug gekomen van een goed geslaagde reis uit Hongarije / Roemenië.

De hulpgoederen hebben we afgeleverd aan de kerk in Oradea, Roemenië. Ze waren hier heel blij mee omdat het daar een traditie is om met Pasen de armsten van de gemeente hulppakketten te geven. Alles is nauwkeurig geïnventariseerd en we hebben een Engelstalige dankbrief van dominee Veres-Kovács Attila ontvangen.

Wij zijn met Lacor meegegaan naar een van hun lopende grote projecten, een 5.000 m2 groot meer in Alba Julia / Gyulafahérvár.
Ook andere projecten hebben we bezocht en de strategische plannen voor dit jaar gezamenlijk met hun uitgestippeld.

In Hongarije hebben we het ziekenhuis bezocht waar we het operatiemateriaal in de afgelopen herfst naar toe hebben gestuurd.
Volgens de dankbrief van Dr. Beáta Bássler (medisch-directeur) kunnen ze alles heel goed gebruiken, voornamelijk op de Anesthesiologie en de centrale operatiekamers.

     


         Toon uitnodiging in PDF                    Toon sponsorformulier in PDF  

Hierbij willen wij de jongeren bedanken voor deze actie en alle andere donateurs die dit project mogelijk maken.

                                   

  Toon artikel in PDF Bestand             Toon artikel in PDF bestand

 

           31 Maart 2011

Reizen

De tijd voor reizen is weer aangebroken.
Op zondag 3 april 2011 vertrekken we richting Hongarije en Roemenië.
Onze bedrijfswagen is volgeladen met hulpgoederen die nu voornamelijk bestemt zijn voor de sociale werkers van de parochie ‘Olaszi' in Oradea/Nagyvárad in Roemenië.
We nemen mee o.a. computers en randapparatuur mee. Deze zijn afkomstig van Manders Elektronica uit Zutphen, zij zijn een van onze trouwe sponsoren.
Daarnaast natuurlijk ook vele dozen kleding, schoenen, rolators, enz.
Speelgoed brengen we naar een bevriende kinderarts in Hongarije. Zo word de ziekte van de kinderen ook wat dragelijker.

De tweede reis begint op 14 mei 2011.
Het lang voorbereide project op Cuba gaat eindelijk van start.
Als de begroting rond komt gaan we op twee locaties met vier coöperatieve landbouwbedrijven starten.

Bij deze vragen wij iedereen om met donaties dit project te helpen beginnen.

Dankzij Foto Drent uit Zutphen kunnen we digitale camera's meenemen. Zo zullen we steeds op deze site de voortgang van de projecten laten zien.

Over ons Cuba project verschijnt binnenkort een artikel in De Stentor.

 

 

           14 Februari 2011

Publicatie in AD

Op zaterdag 12 februari 2011 is er een artiekel geweid in het AD aan ons Cuba project

 

Toon artikel in PDF bestand

 

 

           10 Januari 2011

Over ons Cuba project is een artikel verschenen.
"Gouda wereldwijd" is een regionaal blad over ontwikkelingssamenwerking.
Het artikel is geschreven door Hans van Raalte een journalist uit Gouda.
We zijn blij, dat in het artikel het bijzondere karakter van dit project goed naar voren komt.

    

Toon PDF bestand  

                                                                                                                                            Top

Voortgang van projecten in 2010

 

31-10-2010

Ons project op Cuba begint vaste vorm te krijgen.

       

Zoals bekend zijn we al meer dan 2 jaar op Cuba bezig samen met de gemeenschap daar om enkele kleinschalige bedrijfjes op te zetten.

De situatie op Cuba
Op Cuba zijn nu grote veranderingen gaande. Ongeveer 1 miljoen mensen worden ontslagen en ze verliezen hun kleine zekerheid, die ze tot nu toe hadden.
Wel is het iets makkelijker geworden om privaatondernemingen te beginnen maar dit betekent nog niet dat ze hiervoor de middelen en kennis hebben.

Waar staan we nu?
Wij vonden en we vinden het nog steeds, dat het heel belangrijk is, dat het idee van hun zelf moet komen. Dit maakt het project ook heel bijzonder. Op Cuba is n.l. geen enkele organisatie op deze manier bezig.

Na ons laatste bezoek hebben de Cubanen een werkgroep gevormd en hun doelstellingen letterlijk zo geformuleerd:

1. De integrale waardigheid van het gezin bevorderen.
2. Een gemeenschappelijk project opzetten, waarbij de wederzijdse hulp, de solidariteit en de collectiviteit als uitgangspunten worden voorgesteld voor de onderlinge verhouding tussen de boeren die bij het project betrokken zijn.
3. Financiering mogelijk maken voor de boeren die weinig economische middelen ter beschikking hebben, om de ontwikkeling van de landbouw en veeteelt op hun boerderijen te versterken.

De bedrijfjes

Deze projecten hebben ze zelf gepresenteerd en een begroting voorgesteld.
We hebben wel onze manier van rekenen ernaast gelegd en hun begroting hier en daar aangevuld.

We hebben met hun gezamenlijk in twee regio's op een viertal plaatsen kleine ondernemingen gekozen als start van onze projecten.
Er is voor deze aanpak gekozen om de risico's te spreiden en omdat deze door de plaatselijke gemeenschap daar gedragen worden.

Het betreft twee kleinschalige schapenhouderijen, een pluimveebedrijfje en een gemeenschappelijke boomkwekerij. Verder een uitbreiding van een gemeenschappelijk gemengd veeteeltbedrijf, waaruit ze nu al het plaatselijke bejaardenhuis voorzien van verse levensmiddelen.

      


Voorbeeldfunctie

Op Cuba is het helemaal niet zo vanzelfsprekend, dat de mensen bedrijfjes opzetten.
Nog minder vanzelfsprekend is het, dat de ondernemingen door meerdere families gezamenlijk gerund worden. In een land, waar iedereen voor zijn eigen bestaan moet vechten, zullen deze bedrijven een voorbeeldfunctie hebben, hoe het ook kan.

Ook wij zijn een voorbeeld voor de vele op Oost-Europa gerichte stichtingen in Nederland.
Nu, nadat de directe hulp steeds minder nodig is, zoeken vele van deze stichtingen een manier om hun ervaring en kennis niet verloren te laten gaan.
Soms moet je de oceaan oversteken om je idealen voort te zetten.

Orde van grote
Het bedrag dat we nodig hebben in deze fase voor alle bedrijven bij elkaar is ongeveer 12,500 €, waarvan door de Cubanen zelf ongeveer 2.500 € wordt bijgedragen. Dit in de vorm van beschikbaar stellen van hun land, de aanwezige middelen, enz.
De kosten van de voorbereiding en de begeleiding tot nu toe en ook in de toekomst worden helemaal bekostigd door Stichting Hongarije.


De vraag
We hebben meerdere organisaties en particulieren aangeschreven hun bijdrage te leveren voor dit unieke project.

Nu vragen we jullie financiële bijdrage om deze droom van de mensen op Cuba te kunnen realiseren.


Gegevens:
Rek Nr: 113 260 148 t.n.v. Stichting Hongarije te Zutphen
IBAN: NL71 RABO 0113 260148
BIC: RABONL2U

Donaties met vermelding CUBA PROJECT

     

 

Voortgang van projecten in 2008 en 2009

 

01-11-2009

Het doel van deze reis was:
1. opbouwen van een gedegen contactgroep
2. luisteren naar hun ideeën/behoeftes
3. samen met hun een beslissing nemen
4. mogelijk iets kleins beginnen, we hebben nog geen financiering (wel hopen wij, dat we enkele duizenden € -s bij elkaar kunnen inzamelen)

Resultaten:

Algemeen:

Onvoorstelbaar, hoe gesmeerd en zonder enig probleem onze reis verlopen is. Alles gebeurde precies op tijd en we konden steeds de juiste mensen ontmoeten. Zelfs een verkeersongeluk hebben we zonder kleerscheuren meegemaakt.

1.
Het is ons gelukt het contact met de aanwezige Focolare te verdiepen.
De door ons meegenomen hulpgoederen zijn goed ontvangen. In Havana hebben we ruim de tijd genomen om met de groep, afkomstig uit Colombia, Brazilië en Italië te leren kennen. Ze wonen al vele jaren op Cuba. Onze werkwijze was voor hen nieuw, maar ze willen heel graag met ons samenwerken. Onze aanpak van de zelfwerkzaamheid sprak hun bijzonder aan.

2.
Ze hebben ons helemaal op de hoogte gebracht van de situatie op Cuba. De mogelijkheden en de onmogelijkheden. Veel van de omstandigheden waren voor ons uit Oost-Europa goed bekend. Ze hebben ons voorgesteld om een aantal van hun vrienden te bezoeken. Deze wonen verspreid door het hele land. Met een huurauto zijn we dus op stap gegaan.

We hebben een bezoek gebracht aan een boerderij, gemengd bedrijf, in de omgeving van Camagüey. Ze hebben ons uitvoerig geïnformeerd over hun situatie en de financiële grenzen, waar ze tegenaan lopen. De gesprekken hebben we op video vastgelegd zodat we in Nederland beter over alles kunnen nadenken.

In Cienfuegos hebben we gesproken met de bisschop en hij vertelde dat daar een groep mensen graag een kledingherstel atelier willen opzetten. We bezochten deze mensen, die onvoorstelbaar arm zijn en we zagen dat onze hulp daar heel goed terecht zal kunnen komen.

Er is ook nog een ander initiatief in de omgeving van Cienfuegos van een groep boeren die graag landbouwmachines gezamenlijk willen gebruiken.

Intussen hebben we ook contact opgenomen met de mensen met wie we 1,5 jaar geleden begonnen zijn (bijvoorbeeld uit Bayamo). Te zijner tijd willen ze ook graag meewerken aan de nieuwe projecten.


3.
Met deze en vele andere ervaringen rijker, zijn we teruggekeerd naar Havana.
Daar hebben we met de Focolare alles doorgesproken.
Er zijn nog meer mogelijke projecten, maar in samenspraak met onze contactgroep, beperken we ons voorlopig tot deze drie. Beter gezegd een van de drie.
We hebben met hun ook afspraken gemaakt, wat zij nog uitzoeken, voorbereiden (praktische zaken) en wat ons hier in Nederland te doen staat.

4.
De omstandigheden zijn op Cuba zo nijpend, dat we meteen zijn begonnen met een aantal directe acties.
Nu hebben we weer vrijwel al onze "rijkdommen" achtergelaten. Van batterijlampen tot toiletartikelen en van onze kleding tot sandalen.

De winkels zijn leeg, al 40 jaar gaan alle levensmiddelen op de bon.
Ook is er een groot probleem van de communicatie.
We hebben daar verschillende mobiele telefoons gekocht (8 maanden loon), waardoor het voor een aantal mensen mogelijk is geworden om met elkaar te communiceren.
Digitale camera's hebben we ook achtergelaten om in de toekomst foto's van de projecten te kunnen ontvangen.
Soms was het nodig om een arm gezin aan iets concreets te helpen, bijvoorbeeld het kopen van een WC pot (11 maanden loon).

Samenvattend:

We hebben de in de vorige nieuwsbrief beschreven doelstellingen en criteria ons steeds in gedachten gehouden. Het is ons gelukt om het grootste gedeelte daarvan te realiseren.

Volgende stap:

We gaan nu nog een aantal vragen formuleren, die wij met onze contactgroep op Cuba per e-mail doornemen. Vervolgens werken we gezamenlijk een plan uit voor het eerst op te starten project.

Voor de financiering daarvan beginnen we nu al geld in te zamelen.
Dit is nodig omdat tijdens deze reis we al vele honderden Euro's hebben weggegeven voor directe financiële hulp.

                                                                                                                                      Top